Gruppass

HITIO Tiger

PASS FÖR: BARN (5 -7 ÅR)
LÄNGD: 45 MINUTER
UTRUSTNING: DRÄKT

Vad är HITIO Tiger?

HITIOs Tigerprogram erbjuder barn i åldrarna 5-7 ett fokuserat träningsprogram för att utveckla färdigheter såsom fokus, samarbete, kontroll, balans, minne, disciplin, fysik och koordination på ett motiverande och roligt sätt.

Alla dessa färdigheter är viktiga att utveckla för sin insats i skolan, i sportarenan eller inför vidare kurser på HITIO Gym.

Programmet har utvecklats baserat på åldersgruppens färdigheter och förmågor. När den har avslutats och alla band och bälten har uppnåtts är de redo att gå vidare till klassen junior 1.

Varje vecka fokuserar på en färdighet och band tilldelas vid slutet av varje pass för att ha avklarat den förmågan. Barnen uppmuntras att applådera och stödja varandra för ett väl utfört jobb. Varje 9 veckor hålls en bältesceremoni för barnen där alla som har tilldelats åtta band får ett nytt bälte.

För föräldrars användning kommer en halvårsöversikt av alla färdigheter varje barn kommer tränas i att sättas upp i gymmet. Den fungerar även som en referens åt föräldrar och barn, som kan se vilken färg av band barnen kommer att vinna varje vecka.

Färdighetsband:

Vecka 1: Fokus: Vitt band
Vecka 2: Samarbete: Gult band
Vecka 3: Kontroll: Grönt band
Vecka 4: Balans: Blått band
Vecka 5: Minne: Lila band
Vecka 6: Disciplin: Brunt band
Vecka 7: Fysik: Rött band
Vecka 8: Koordination: Svart band

Här kan du träna HITIO Tiger